RAINBOW RODINA LÁSKY A ŽIVÉHO SVĚTLA. (STRUČNÁ HISTORIE)

V polovině šedesátých let bylo ve Spojených Státech hodně lidí, kteří byli nespokojení se životem a společností, ve které žili, a rozhodli se vyzkoušet alternativní životní styl.
Dali se dohromady a žili v komunitách roztroušených po celých Spojených Státech. Tyto komunity mezi sebou měly určité kontakty, ale lidé se setkávali spíš na hudebních festivalech, které někdy trvaly i několik dní. Nejslavnějším byl Woodstock. Brzy si uvědomili, že se můžou vzájemně hodně učit, a stávalo se, že problémy druhých se podařilo vyřešit. Někteří z těch lidí se rozhodli setkat se na klidném místě, daleko od hluku a davu, někde, kde by spolu mohli rozmlouvat a předávat si své zkušenosti. Kde by si mohli vzájemně předávat své znalosti a dovednosti. Tak se uskutečnily první gatheringy - shromáždění.
Brzy bylo jasné, že taková setkání v divočině si vyžadují určitá základní pravidla, jestliže lidé chtějí ve zdraví přežít. Velký problém, který bylo třeba vyřešit, představovala komunikace. Lidé mluvili jeden přes druhého, každý se chtěl vyjádřit, ale nikdo neposlouchal. Proto se rozhodlo, že se zavede systém používaný indiánskými kmeny Severní Ameriky během zasedání rady, Talking Circle (Hovořící Kruh) a Talking Stick (Hovořící Hůl). Ten systém zafungoval a používá se dodnes. Popel z táborového ohně se používá k mytí místo mýdla, a také k léčení ran, takže je důležité, aby se spalovalo jen mrtvé dřevo a popel zůstal čistý.Pro zdůraznění byl oheň prohlášen za svatý.
Psi nesmějí volně běhat po prostranství určeném k táboření. Psi se sdružují do smeček (smečky jsou nebezpečné), chodí po jídle do kuchyně a všude tam kálejí (hygiena), a lezou do cizích stanů (obtěžují).
Neužívají se žádné drogy ani alkohol (hrozí narušení a agrese). Nepoužívají se také elektrické přístroje (hluk a rušení) - jen akustická hudba a zpěv. Hlavní kuchyně je vegetariánská, a to z praktických a ekonomických důvodů. Maso a masné produkty jsou příliš drahé, a pro vegetariány by bylo nutné vařit v oddělené kuchyni. Denně se připravují dvě jídla, která jsou pro jednoduchost a rovnost podávány v kruhu. V okruhu pěti metrů od tekoucí vody se nepoužívá žádné mýdlo, aby se zabránilo jejímu znečištění. Všechna tato základní pravidla platí dodnes. Pro zjednodušení komunikace týkající se shromáždění byl jako ukazatel vybrán úplněk. Týden před úplňkem se konají talking circly a workshopy, a poslední tři dny před úplňkem jsou určeny pro setkávání v hlavní radě (kde se rozhoduje o důležitých věcech týkajících se celé skupiny), a úklid tábořiště.
Po několika letech, kdy se konala shromáždění, lidé ucítili, že by chtěli dát skupině nějaký název. Dlouhý čas uplynul, než bylo nalezeno jméno, které by vyjadřovalo a sjednocovalo různé způsoby myšlení, konání a víry celé skupiny. Zní “The Rainbow Family of Love and Living Light” – “Duhová Rodina Lásky a Živého Světla” a je naším jménem dodnes. Stalo se tak v roce 1972. Tak se zrodila rodina. Bylo rovněž odsouhlaseno, že první týden v červenci se bude každoročně konat národní shromáždění, a že 4. července v poledne se všichni spojí v kruhu a budou držet čtyři minuty ticha, aby se každý mohl modlit ze mír ke svému bohu a svým způsobem. To děláme i dnes a není neobvyklé, když se v takovém kruhu shromáždí deset až patnáct tisíc lidí.
Význam jména vyjadřuje rodinu, kterou tvoří všechny barvy lidstva. Ať už jde o barvu kůže, rasu, náboženství. věk, politiku i sexuální orientaci. Všichni jsou vítáni, všichni jsou potřební. Odmítat jednu z barev znamená odmítat rodinu, tak jako vymazat jednu z barev duhy znamená vymazat duhu. V našem jazyce duha znamená respekt. Respekt k druhým a k našim odlišnostem, a respekt k našemu okolí.
Z respektu roste láska. Můžeme respektovat, aniž bychom milovali, ale nemůžeme milovat, aniž bychom respektovali.
Když skupina dostala své jméno, rozhodlo se, že než se lidé usadí k jídlu, vezmou se za ruce a vytvoří kruh, symbolizující jednotu rodiny, a budou stát v tichu, aby každý mohl vzdát díky za jídlo svým způsobem a svému bohu. Později se k tomu přidalo zpívání, ÓM, tleskání a pokřik radosti. Ale hlavní je spojení rukou a tichá modlitba.
Rainbow rodina nemá žádné náboženství, žádné vůdce, nebo guru. Nejsme žádnou organizací anebo klubem se členy a poplatky. Každý je zodpovědný za své činy a nikdo nemá právo dělat cokoliv jménem rodiny. Jednáme na základě konsensu a jedině po konsensu celé rodiny je možno jednat jejím jménem. Jsme rodinou, která sestává z jednotlivců, kteří se skrze respekt k druhým stávají živým celkem, jenž může růst a pokrýt celou planetu.
Nemáme Rainbow shromáždění, máme shromáždění Rainbow rodiny. Když do něj každý vnese Rainbow ducha, pak se stává Rainbow shromážděním.
Útrata je hrazená z příspěvků darovaných do Magic Hatu - Magického Klobouku, který koluje v kruhu po každém jídle. Žádná suma není určená, záleží na vašich možnostech. Prostředky z Magického Klobouku se hradí nejen jídlo, ale i všechny ostatní výdaje, a stará se o ně Rada Magického Klobouku, jejíž členové jsou vybráni na shromáždění. Klobouk se nazývá magický, protože vždycky zajistí dostatek peněz, jakoby čarovným způsobem.
Pro shromažďování a rozšiřování informací, místních i mezinárodních, máme focalizery (prostředníky). Patří mezi ně ti z rodiny, kteří neváhají utrativ vlastní čas i peníze, aby udrželi celosvětovou komunikační síť pro celou rodinu. Jsou pomocníky, ne vůdci. Někdy dostane focalizer od jednotlivců malý příspěvek, který mu pomůže pokrýt jeho výdaje. R.I.C. je malá skupina focalizerů, kteří udržují a aktualizují seznam focalizerů a noviny. Tato práce je také z valné části hrazena samotnou skupinou.
Tak to je stručná historie naší Rainbow rodiny a ještě stručnější vysvětlení některých z našich tradic. I když se rodina mění a rozrůstá, tady jsou naše kořeny a ty se nemění. Když chcete vědět, kam kráčíte, musíte nejdříve vědět, odkud jste vyšli. Zkuste se zeptat tisícovky lidí z rodiny “Co je to Rainbow?” a dostanete tisíc různých odpovědí. A všechny jsou správné. Každý jednotlivec patřící do rodiny má své vlastní představy, a protože tvoříme jeden celek, každá jeho součást v sobě tento celek obsahuje. Takže každá odpověď musí být správná. Závazný je respekt.